Aktuality

odpoledne 5. 6. 2023 v knihovně ZAVŘENO a nevyrábíme
05.06.2023

Odpoledne knihovna má zavřeno a NEVYRÁBÍME účastním se vyhodnocení Čistá obec v Hradci Králové

Autobusový zájezd
10.06.2023

hrad a záměk Staré hrady

záměk Loučeň s parkem a labyrinty

Odjezd od cukrárny v potštejně v 7:00 hod. Zastavíme na obou zastávkách v Záměli. Zájemci a´t se hlásí u Jany Šrámkové tel.: 737 423 859. Cena zájezdu členové ZO 200.- Kc, ostatní 300 Kč

Sádrové ryby - malování vodovkami
12.06.2023

v pondělí  od 15.00 - 16.30 hod.

Výroba sádry a malovaní na sádru vodovkami

uprchliky z Ukrajiny
01.07.2023

letak 1, letak 2, letak 3, letak 4, letak 5, letak 6,

 

1. července 2023 dojde na základě legislativních změn k úpravám podpory uprchlíků z Ukrajiny. Pro některé to může znamenat konec stávajícího ubytování, proto prosím věnujte pozornost následujícím informacím. Pomůže to předejít případným problémům.

 

Mění se humanitární dávka (HuD). Cílem je přibližovat podmínky podpory českým občanům a lépe cílit zejména na ty, kteří pomoc potřebují nejvíce. Proto se budou nově rozlišovat zranitelné a nezranitelné osoby a od tohoto rozlišení se bude odvíjet nárok na dávku a její výše.

 

Změny se budou týkat také bezplatného ubytování v systému HUMPO. Zranitelné osoby budou mít i nadále ubytování zdarma. Nezranitelným osobám ale nárok na bezplatné ubytování po 150 dnech zanikne. Většina uprchlíků bude k 1. červenci v nouzovém ubytování déle než 150 dní a o možnost bydlet v rámci systému HUMPO zdarma proto přijdou. Zda je ubytovatel nechá v daném ubytování bydlet i nadále, je na jejich domluvě. Kompenzační příspěvek od státu na tyto uprchlíky ubytovatel nadále dostávat nebude. Uprchlíci však zpravidla nebudou schopni hradit za ubytování tolik, kolik ubytovatelé dostávali dosud. Hrozí proto jejich vystěhování. Je třeba, aby tyto osoby nezůstaly bez střechy nad hlavou a situaci řešily včas. Proto Vás prosíme, abyste se do této problematiky zapojili i Vy.

 

Pokud máte ve své obci/městě ubytovnu, penzion či jiný prostor, kde jsou bezplatně ubytováni uprchlíci z Ukrajiny (zvláště ve větším počtu), kontaktujte prosím majitele ubytování a apelujte na něj, aby se s uprchlíky, spadajícími do kategorie nezranitelných, dohodl na dalším postupu. Ubytovatel s uprchlíkem může uzavřít nájemní smlouvu. Pokud se nedohodnou, bude si uprchlík muset zajistit ubytování jinde. V tom mu může pomoci asistence obce.
Mění se i podpora tzv. solidárních domácností. Podrobnosti najdete opět na webu MPSV.
Informace o tom, jaká je situace ve Vaší obci, najdete v mapě nouzového ubytování uprchlíků. Data ukazují počet a strukturu uprchlíků žijících ve Vaší obci včetně délky pobytu a typu ubytování.
Prosíme Vás také o vyvěšení informačních letáků, případně další distribuci k cílovým skupinám. Jsou určené příjemcům humanitární dávky, příjemcům příspěvku pro solidární domácnost a ubytovatelům.
Věříme, že společným včasným postupem pomůžeme zajistit informované, předvídatelné a bezpečné prostředí pro všechny dotčené.
Srdečně Vám děkujeme za pomoc a spolupráci.

Sršeň asijská = Invazní druh - Útoky na včely - Podezřelé hnízdo nahlaste. +420 722 934 225 info@deratizace-global.cz
31.07.2023

A jejich významným zdrojem potravy jsou včely. Sršně asijské se dokáží vypořádat s celými úly během jediného dne – včely vracející se s pylem a nektarem pobijí už za několik hodin.  Podezřelé hnízdo nahlaste. +420 722 934 225 info@deratizace-global.cz

letak1 zde, letak2 zde

Vyfotit a nahlásit

Včelaři přitom v posledních letech čelí mnoha dalším problémům.„Letos jsou dost velké úhyny,“ komentoval pro Seznam Zprávy současnou situaci včelař Petr Texl. „Hlavní viník je varoáza (parazitická nemoc napadající včely – pozn. red.), ale ta s sebou nese ještě další viry,“ uvedl a dodal, že včelstvům uškodila také letošní teplá zima.Včelaři se proto snaží na invazní druh upozornit a informovat veřejnost. Její zapojení je totiž pro omezení sršně asijské podstatné.

 

„Pokusit se udělat fotografii a poslat ji orgánům ochrany přírody, které mají v kompetenci sběr dat a analýzu invazních druhů,“ ilustrovala Proková postup, jak se zachovat při nalezení podezřelého hnízda.

 

Následnou likvidaci hnízda pak zajišťují hasiči. Ti k tomu využívají speciální ochranné obleky, pesticidy nebo přístroje schopné celé hnízdo vysát.Podle Prokové se zapojení veřejnosti v jiných státech osvědčilo. Dostat populaci sršně asijské pod kontrolu se tak podařilo třeba v Anglii, Belgii nebo Nizozemsku.Sršeň asijská má několik poddruhů. Ten, který se nyní šíří v Evropě, pochází z jihovýchodních oblastí Číny, Laosu, Nepálu a Bhútánu. Od sršně obecné se odlišuje černým tělem a žlutýma nohama, podle odborníků ji lze ale snadno zaměnit s jinými druhy.

Neberte mlaďata rodičům!
31.07.2023

Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou
31.12.2023

letak zde sledujte také na : facebook.com/rychnov.charita.cz
Probehlé aktuality [zobrazit]