Mateřská škola

 

Provoz mateřské školy:

od 6:30 do 15:45 hod.

 

Telefon mateřská škola:  777 437 945

 

Organizace MŠ:

  • Mgr. Jitka Juštová - učitelka MŠ
  • Mgr. Lucie Kovandová - učitelka MŠ (částečný úvazek)
  • Ivana Kotyzová - učitelka MŠ (částečný úvazek)
  • Markéta Kundrátová - chůva MŠ
  • Markéta Martincová - školnice MŠ

 

Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá dle Školního vzdělávacího programu mateřské školy s motivačním názvem "Hrajeme si od jara do zimy".

Program je zaměřený na rozvíjení vztahů ke svému okolí, k druhým lidem, lidským, společenským a kulturním hodnotám. Zároveň je jeho snahou podpořit rozvoj mravního a estetického vnímání.

Školní vzdělávací program "Hrajeme si od jara do zimy" zde: 

http://obeczamel.cz/data/textfile/321/SVP_PV.pdf

 

Školní řád mateřské školy ke stažení:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/470/Skolni_rad_MS.pdf