Aktuality

NÁKUP DOMŮ
22.01.2021

Obec Záměl připravila službu pro seniory nad 70 let. nebo nemohoucí. Nákup potravin z místního obchodu a léků. Objednávky se přijímají v úřední dny Pondělí a středa: 8:00 – 9:00 hod. . Na tel. starosty: 724 183 256 Postup předávání nákupu a peněz domluví Starosta telefonicky individuálně!

Knihovna do odvolání uzavřena
22.01.2021

Knihovna uzavřena od pondělí 4.1.2021 do odvolání. Výpůjčky knih jsou prodlouženy do 29.1.2021. Do nového roku 2021 vám všwm přejeme jen to dobré. Vaše knihovna.

Poplatky na rok 2021
31.01.2021

Poplatky na rok 2021
jsou splatné od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021. Důvodem je rozdávání známek na popelnice při platbě. Známky na nádoby mají roční platnost a řeší svoz popelnic zaběhlým způsobem. Pokud v dubnu nebude popelnice označena známkou, nebude vyvezena. Termín je neměnný!!! Z tohoto důvodu je nutné mít uhrazeny poplatky do konce března. Největší počet odpadů v tomto kalendářním roce ovlivnil částku poplatku na 600 Kč rok/osoba nebo rekreační objekt.
Pokud máte potřebu poplatek hradit bezhotovostní úhradou, prosíme uhraďte za všechny členy Vaší rodiny. Česká spořitelna 1240109309/0800 při platbě je důležité uvádět variabilní symbol (= číslo popisné)

Svozy popelnic a kontejnerů
31.01.2021

leták zde

 

Svoz popelnic 2021: svozový den pátek 1x za 14 dní (první svoz 15.1.2021)

týden: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00 hod.

 

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapaků) a papíru 2021:

dle potřeby sváží si obec sama

 

Svoz skla (bíle a barevné) 2021: 4x ročně středa v týdnech 2, 15, 28, 41

 

Svoz BIO popelnic 2021: svozový den pondělí (první svoz Velikonoční pondělí 5.4.2021 je svátek, proto se pojede výjmečně v úterý 6.4.2021) další svoz pondělí 19.4.2021

týden: 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48

Popelnice vystaveny od 7:00 do 18:00 hod.

 

 

V letních měsících od 8. 4. do 30. 11. aktuálního roku Obec Záměl zajišťuje odvoz a odstranění bioodpadu, k odvozu využíváme hnědé domovní kontejnery označené samolepkou bioodpadu o objemu 0,24m3.

Poplatky na rok 2021
28.02.2021

Poplatky na rok 2021
jsou splatné od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021. Důvodem je rozdávání známek na popelnice při platbě. Známky na nádoby mají roční platnost a řeší svoz popelnic zaběhlým způsobem. Pokud v dubnu nebude popelnice označena známkou, nebude vyvezena. Termín je neměnný!!! Z tohoto důvodu je nutné mít uhrazeny poplatky do konce března. Největší počet odpadů v tomto kalendářním roce ovlivnil částku poplatku na 600 Kč rok/osoba nebo rekreační objekt.
Pokud máte potřebu poplatek hradit bezhotovostní úhradou, prosíme uhraďte za všechny členy Vaší rodiny. Česká spořitelna 1240109309/0800 při platbě je důležité uvádět variabilní symbol (= číslo popisné)

Noc s Andersenem 2021
26.03.2021

... Určitě už víme datum - pokud nám to situace dovolí, měl by to být pátek 26. března 2021 :-)

v roce 21 bude pohlednice rozesílat Albatros, ten navrhuje jako hlavní téma  80. výročí Záhady hlavolamu. A i když foglarovské téma bylo před dvěma lety, myslíme, že je to natolik nosné téma, které pro starší děti můžeme použít... Můžou to být také hlavolamy, anebo už předchystané programy s Foglarem a RŠ. Pro mladší děti navrhujeme jubilanty roku 2021 - Františka Hrubína, Václava Čtvrtka či Radka Pilkaře, případně Krtečka (pohlednice ale budou pro všechny stejné, tedy bude na nich výjev z knihy Záhada hlavolamu)

Poplatky na rok 2021
31.03.2021

Poplatky na rok 2021
jsou splatné od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021. Důvodem je rozdávání známek na popelnice při platbě. Známky na nádoby mají roční platnost a řeší svoz popelnic zaběhlým způsobem. Pokud v dubnu nebude popelnice označena známkou, nebude vyvezena. Termín je neměnný!!! Z tohoto důvodu je nutné mít uhrazeny poplatky do konce března. Největší počet odpadů v tomto kalendářním roce ovlivnil částku poplatku na 600 Kč rok/osoba nebo rekreační objekt.
Pokud máte potřebu poplatek hradit bezhotovostní úhradou, prosíme uhraďte za všechny členy Vaší rodiny. Česká spořitelna 1240109309/0800 při platbě je důležité uvádět variabilní symbol (= číslo popisné)

Festival muzejních nocí 2021
14.05.2021

Ve dnech 14. května až 12. června 2021 se uskuteční XVII. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem.

Festival muzejních nocí do 12. 6. 2021
12.06.2021

Ve dnech 14. května až 12. června 2021 se uskuteční XVII. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem.
Probehlé aktuality [zobrazit]