Důležité informace

 

Zubaři 2023

Rozpis zubní pohotovosti 21.10.2023 - 1.1.2024

 

Kominik

Jaroslav Melou tel. 737736878, 733 368 587 adr.: mělčany 33, Dobruška, e-mail: meloun.jaroslav@tiscali.cz nebo meloun.jaroslav@seznam.cz, letak zde

 

Zubaři 2021

Rozpis zubní pohotovosti od 1.1.2021 - 31.12.2021

 

Pečovatelská služba Vamberk

provozni doba: pondělí - neděle 6:30 hod. - 18:30 hod.

Pečovatelská služba Jůnova 35

51754 Vamberk, Lucie Grunclová tel.: 494 541 547, 773 097 901

socialnipracovnice@vamberk.cz

letak zde a druhá strana

 

zaregistrovat čip  na psa

Pouze zaregistrované číslo čipu zajistí návrat ztraceného zvířete domů zde

 

www.registrmikrocipu.cz (on line registrace ZDARMA)

www.narodniregistr.cz

identifikace.cz

www.backhome.cz

www.czpetnet.cz

www.pet2me.eu

 

Televizní vysílání

přepaďte na signál DVB-T2 blíže zde

 

Frézování pařezů

provádí Ondra Vrkoč, Sokolská 1299, 56401 Žamberk. tel:773 972 161

 

Cenová nabídka upomínkových předmětů

zde a pohlednic

 

Pálení klestí

Pálení se musí hlásit na tel. 950 520 100 nebo na stránkách odesláním formulář e http://paleni.hzshk.cz

 

Kominictví - komíny - kotle

Topenářský servis s.r.o. Malá Morávka tel.: 608 74 89 89

e-mail: topenarskyservis@seznam.cz

 

 

Kominictví Sejkora

 

KOMINICTVÍ Sejkora Rokytnice v Orlických horách

tel.: 605 910 444

 

Kominictví Dvorský

KOMINICTVÍ DVORSKÝ
Jahodov 2, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
tel.: 737 551 259, email: kominictvidvorsky@seznam.cz
rád bych Vám tímto dopisem nabídl své služby v oblasti kominictví, které se týkají:
-    renovace komínů
-    čištění a roční revize
-    kominická pohotovost
-    prodej a výstavba komínů CIKO
-    vložkování komínů
Ceny jsou smluvní, dle dohody.

 

Finanční úřad

zveřejnění informací

2016

 

Mimořádné rozšíření úředních a pokladních hodin

v Rychnově nad Kněžnou,

a

Dobrušce a Kostelci nad Orlicí

V letošním roce budou pracovníci v rámci klientského přístupu vybírat přiznání na městském úřadu v Rokytnici v Orlických horách, Týništi nad Orlicí a Borohrádku

Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1.3.2016

Pokyny k vyplnění poštovní poukázky A

Placení vybraných druhů daní

 
  Nalezl se tříbarevny Jack Rusell Terier je kastrovaný odhadem 1 rok. Majitele prosíme, aby se přihlásitl na tel. 603 268 048  
OMBUDSMAN Veřejný ochránce práv OMBUDSMAN zde
Hledáme nové herce

Ochotnicko-čtenářská beseda ORLICE www.divadlo.potstejn.cz hledá pro nadcházející divadelní sezóny zájemce o hraní divadla:

 

- předchozí herecké zkušenosti nejsou nutné

 

- věk nerozhoduje 18+ ideální

 

- role máme i velké, pro začínající i pokročilé

 

- hrajeme hry pro dospělé i pohádky pro děti

 

- pořádáme i kulturně společenské akce, bály, večery aj.

 

Pánové jsou vřele vítání!

 

Hlate se e-mail na divadlo@potstejn.cz nabo principálovi na tel.: 777223637

 
Účelová neinvestiční dotace MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí 

 Účelová neinvestiční dotace MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí. Byla poskytnuta ve výši 53 000 Kč obci Záměl. V této hodnotě bylo pořízeno vybavení pro naši zásahovou jednotku. 4Ks neoprenové prsačky, 1 ks savice, 3ks svítilny, 1ks proudnice, 10ks přilb, 1ks teleskopicky žebřík, 1ks plovoucí sací koš, 1ks polohovací pás.

 

foto 
Podpora rozvoje členských obcí Mikroregionu Rychnovsko 

Podpora rozvoje členských obcí Mikroregionu Rychnovsko

 

Celkové náklady projektu 24 630 Kč

 

Výše dotace 11 000 Kč.

foto 
Pořízení lesnické techniky pro obec Záměl 

Pořízení lesnické techniky pro obec Záměl.

 

Registrační číslo projektu 12/017/1121a/452/004334

 

Díky dotaci SZIF byl pořízen návěs třístranný sklápěcí a nesená čelní radlice.

foto
Čistička u školy v obci Záměl 

Čistička vznikla díky dotaci SZIF a MAS Sdružení splav . Celé dílo se podařilo během 2 měsíců. Stavební povolení Záměl získala na výstavbu ČOV, následně v lednu 2013 podala žádost o dotaci a 12.8.2013 byla podepsána dotace na SZIF. V červnu 2013 začala samotná výstavba firmou  Vaspo Vamberk s.r.o.

 

Celkové předpokládané a způsobilé výdaje projektu byly  2 227 813 Kč cena je včetně DPH.

 

 
Čipová karta IREDO  Postupně nahradí stávající vícenenní papírové a přestupní papírové jízdenky.

bližší info

 

žádost

 

podmínky

Nákup techniky Královehradeckého kraje 

Nákup techniky - traktor s čelním nakladačem a paletovacími vidlemi určený pro manipulaci s odpady ve sběrném dvoře s kompostárnou v obci Záměl.

 

Celková cena projektu 986 755 Kč vč. DPH

 

Výše dotace je 350 000 Kč

 

Vlastní podíl je 636 755 Kč

 

Zařízení pro zkvalitnění systému nakládání s odpady na území obce Záměl bylo poskytnuto za podpory Královehradeckého kraje

 

foto
Kamerový systém sběrného dvora v obci Záměl 

PROJEKT

 

Kamerový systém sběrného dvora v obci Záměl

 

byl v roce 2013 podpořen z finančních prostředků Fondu ASEKOL

 

 
Chodník podél silnice III/3167 v km 8,90-9,020 

Přesný název projektu: „Chodník Záměl podél silnice III/3167“

 

Registrační číslo projektu: „12/015/41200/000180“

 

Je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER.Programu rozvoje venkova ČR

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

 
Zpravodaj 

Zpravodaj obce Záměl Slouží pro informaci občanů obce, kteří nemohou pravidelně chodit na veřejná zasedání Zastupitelstva obce a tak jeho četbou nejsou o nic ochuzeni. Časopis informuje občany o dění v obci, kulturních a sportovních akcích. Zaznamenává společenská jubilea a významná výročí. Pokud máte nějaký článek o proběhlých činnostech nebo připravovaných akcích, která by se mohla vložit do dalších zpravodajů, prosím nenechávejte si své nápady pro sebe a zveřejněte je. časopise nabízíme i komerční inzerci do tištěné verze.

 

Na těchto stránkách můžete shlédnout zpravodaje od roku 2002. V internetové verzi časopis neobsahuje reklamu a má málo grafiky. Zpravodaje od roku 2003 jsou ukládany do pdf formátu. Zde již naleznete reklamu i grafiku. V obecní knihovně naleznete zpravodaje v tištěné podobě u časopisů. (V knihovně se dochovává pouze jeden výtisk.)

 

Svoje články můžete zasílat na adresu e-mail: obeczamel@orlice.net nebo doručit na obec Záměl v elektronicke podobe na Flasch disku. Nejvhodnější formát je MS Word (*.doc) nebo v obyčejném textu (ASCII text). Článek uvedte do obsahu MS Word (*.doc) na 2 stránky ve formátu A4 v okrajich 1,5cm, zvolené písmo Time New Roman, vyška písma 12dpi nebo v textu (ASCII text) max 5 rádků. Celý zpravodaj musí obsahovat max. 8 listů (z důvodu sešití brožury).

 

Samozřejmě nevylučujeme ani možnost zaslání příspěvku na papíře. Chcete-li příspěvek obohatit fotografií,pošlete nám ji v obálce. Fotografie naskenujeme a na požádání zašleme zpět. Druhá možnost je zaslání již naskenované fotografie, optimálně jako TIFF, 300dpi.

 

Za obsah a pravdivost, či věcnou správnost otištěných článků odpovídá autor článku pod ním uvedený.

 
Pečovatelská služba

pro seniory, zdravotně postižené občany. Nabízím sociální služby s citlivým osobním přístupem, ne zdravotnické služby.

 

Rozsah pečovatelských služeb, které poskytuji:

 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, při olékání a svlékání, při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním prostředí)

 

2. Pomoc při osobní hygieně (základní péče o vlasy a nehty, pomoc při úkonech osobní hygieny)

 

3. Pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, pochůzky, nákupy)

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do zdravotnického zařízení, na instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)

 

Doba poskytování pečovatelské služby: Pondělí - pátek. Sobota, neděle, svátky dle dohody

 

Informace pro zájemce: Pokud máte zájem o službu kontaktujte mě Jitka Pavlová, Na Městečku 31, Potštejn te tel. 605 345 971 Absolvovala jsem "Kurz pracovník sociálních služeb" Služby poskytuji v domácnosti uživatele na základě smlouvy, kde je sjednán rozsah služeb a péče, jejich frekvence, včetně úhrady ze ně

 

ke stažení
Recyklohraní Informace pro rodiče a veřejnost. ZŠ a MŠ Záměl je zapojena do akce RECYKLOHRANÍ. Vyhlášení soutěže: "Věnuj mobil" Cíl: Získat k opětovnému využití, případně k recyklaci mobilní telefony, které nzůstavají v domácnostech bez využití (funkčních i nefunkčních - možno včetně baterií a nabíječek, ale není to podmínkou) trvání do 31.1.2012. Místo sběru: budova školy za vstupními dveřmi- označená krabice. Děkujeme za pomoc.   
Oprava střechy budovy čp. 126 (základní škola a tělocvična) 

V Záměli o prázdninách vyvrcholila rozsáhlá rekonstrukce střechy základní školy a tělocvičny. Před prázdninami škola oslavila 100 let a necelý měsíc na to získá novou střechu. Od začátku prázdnin škola patří pouze řemeslníkům. Všechno musí být na sklonku srpna hotové, aby v září mohlo opět začít vyučování.

 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém usnesením ZK/19/1346/2011 ze dne 24. 3. 2011 schválilo Program obnovy venkova dotační titul 1, Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti uzavřená v souladu s ustanovením § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 40/164 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů číslo smlouvy POV2011/113RK/NEINV. Poskytnutá dotace je z rozpočtu Královehradeckého kraje na realizaci akce nazvané Oprava střechy budovy čp. 126 (základní škola a tělocvična).

 

Zadavatel Obec Záměl

 

Kraj Královehradecký Kraj

 

Předpokládaná hodnota zakázky 1 571 234 Kč

 

Termín realizace červenec, srpen, září 2011

 

Poskytovatel dotace Královehradecký kraj

 

Výše dotace 600 000 Kč 

foto
Finanční dar Královehradeckého kraje 

Naši dobrovolní hasiči byli 7.1.2011 povoláni s našim PTS do vesnice Teplička u Karlových Varů, kde ledové jevy ohrožovaly občany. Poděkování patří Ladislavu Kapuciánovi a Mirku Dudkovi, kteří se výjezdu zúčastnili. Děkujeme ještě Královehradeckému kraji za poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč obci Záměl na dovybavení obojživelného transportéru PTS 10 kalovým čerpadlem Heron EMPH 80W a elektrocentrálou Heron EGM65 AVR 3E 6500W.