Komunitní centrum Záměl a Zahrada Dobromysl

Komunitní centrum Záměl

a

Zahrada Dobromysl - přírodní zahrada Sdružení SPLAV, z.s.

 

Kašparův statek, č.p. 51 patřil rodině Kašparových od roku 1831. Od té doby zde hospodařilo několik generací. Poslední majitelkou byla paní Hana Kašparová, která zemřela v lednu 2019.  Statek poté koupila obec Záměl a zastupitelé obce se rozhodli, že na statku vybudují komunitní centrum.

 

Na podzim roku 2019 pronajali dům a zahradu MAS Sdružení SPLAV, z.s. pro účely projektu „Zahradní terapie v praxi“. Zahrada byla pojmenována Dobromysl. Cílem projektu bylo podpořit různé skupiny osob, např. ohrožených sociálním vyloučením, osoby s mentálním nebo tělesným postižením, s duševním onemocněním nebo osoby pečující. Uspořádali jsme také několik workshopů zahradní terapie pro pracovníky v sociálních službách.

Během projektu došlo k rekonstrukci zahrady i zázemí domu a hospodářských budov. Za první půlrok se díky usilovné práci podařilo vytvořit novou přírodní zahradu podle principů permakultury. Snahou bylo co nejvíc využít všechny zdroje a materiály, které stará hospodářská usedlost nabízela.

V prostoru před statkem byl na jaře 2020 a 2021 vysázen nový sad starých odrůd.

Na podzim roku 2020 získala zahrada Certifikát přírodní zahrady.

Projekt „Zahradní terapie v praxi“ úspěšně skončil na podzim 2021 celostátní konferencí zahradní terapie, na kterou přijelo přes 50 účastníků z celé republiky.

 

Leden 2020 – Stav před revitalizací zahrady

  

 

 Květen– září 2020 – po revitalizaci

 

 

 

 

Zahradně terapeutické aktivity v rámci projektu Zahradní terapie v praxi

  

 

 Od podzimu 2021 do léta 2022 probíhala celková rekonstrukce budovy a slavnostní otevření proběhlo v červnu 2022 (viz článek Rekonstrukce komunitního centra).

Již první léto, kdy bylo otevřeno Bistro u Vážky, probíhal v naší stodole SWAP oblečení a hraček. 

 

Nový projekt Komunitní aktivity I. byl zahájen v lednu 2023 a měl by pokračovat až do roku 2025. V rámci něho pořádají Komunitní centrum Záměl a Zahrada Dobromysl různé akce a aktivity, na které vás srdečně zveme! Sledujte tedy, prosím, naše FB stránky, aktuality na webových stránkách obce Záměl i vývěsky v obci, ať vám nic neuteče.

Těšíme se na Vás!

 

  

 A ještě foto z dvou soutěží, ve kterých obec Záměl se svým komunitním centrem a Zahrada Dobromysl Sdružení SPLAV, z.s.. uspěli.