Úvodní strana

Vznik Mateřského centra
31.08.2009

Od léta 2009 je aktivní mateřské centrum ve škole. Přes různé pesimistické předpovědi a pochybnosti o potřebě tohoto zařízení se ukazuje, že naše maminky s dětmi tuto možnost scházet se využívají. Zdá se, že setkávání na této úrovni je krok správným směrem posilující sounáležitost a sociální vazby ve všech směrech. Bude – li fungovat, záleží na maminkách. Materiální vybavení a zázemí obec poskytla. A mohu – li přispět svojí troškou do mlýna, tak tento projekt považuji za vůbec nejlepší investicí u jejímž zrodu jsem ve vedení obce byla.

ze Zpravodaje 3-4/2009 Marie Trejtnarová, starostka