Poplatky odpady, psa, ...

 

Poplatky na rok 2024

 

jsou splatné do 31. 3. 2023. Důvodem je rozdávání známek na popelnice při platbě. Známky na nádoby mají roční platnost a řeší svoz popelnic zaběhlým způsobem. Pokud v dubnu nebude popelnice označena známkou, nebude vyvezena. Termín je neměnný!!! Z tohoto důvodu je nutné mít uhrazeny poplatky do konce března.

 

Informace o výši poplatku získáte v níže uvedené tabulce nebo na Obci Záměli čp. 158, 51743 Potštejn, telefon: 494 546 211, e-mail: obeczamel@orlice.net

 

Jedná se o poplatky

Poplatek za TDO (odpad):

- s trvalým pobytem v Záměli

- rekreační objekt

- děti do 5 let a důchodci nad 80 let

 

800,- Kč rok/osoba

800,- Kč rok/rekreační objekt

400,- Kč rok/osoba

Poplatek za PSA:

- za prvního psa

- za druhého psa

 

100,- Kč

150,- Kč

 

Nájemné

vypočítané podle m2 dle smlouvy

 

Pokud máte potřebu poplatek hradit bezhotovostní úhradou, prosíme uhraďte za všechny členy Vaší rodiny. Česká spořitelna 1240109309/0800 při platbě je důležité uvádět variabilní symbol (= číslo popisné)

 

Poplatky


Upozorňujeme občany obce Záměle na změnu ve vyhlášce při úhradách poplatků za odpady. Splatnost poplatku je nově do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Důvodem je při platbě rozdávání známek. Známky na nádoby mají roční platnost a řeší svoz popelnic zaběhlým způsobem. Pokud v dubnu nebude popelnice označena známkou nebude vyvezena. Z tohoto důvodu je nutné mít uhrazeny poplatky do konce března popřípadě mít sepsaný splátkový kalendář.


Druhá změna se týká osvobozených občanů od poplatku. Vyhláška od roku 2014 za odpady neřeší 100% slevu pro děti do 5 let a spoluobčany nad 80 let. Tito občané již nejsou zcela osvobozeny z poplatku, ale podílí se na poplatku 50% z celkové hodnoty poplatku.


Informace o výši případného dluhu získáte na některém z níže uvedených kontaktů nebo v níže uvedené tabulce: Obec Záměl čp.158, 51743 Potštejn, telefon: 494 546 211, e-mail: obeczamel@obeczamel.cz

 

Poplatky uhraďte na obci v Záměli

 

pondělí a ve středu 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 hod.