Vzpomínky z kroniky

Události let 1938 - 1948

 

Volby konané 28. května 1938 zvolily starostou obce Záměl pana Františka Ptáčka z čp 112. Poté přicházely vážné politické události s německou stranou Henleinovou, která požadovala autonomii s nepřijatelnými požadavky a také odtržení od republiky a přidání se k hitlerovskému Německu. Po mnichovské dohodě, když nás Francie s Anglií zradily, museli jsme bez boje podstoupit značnou část Čech a Moravy Německu. President Beneš se vzdal svého úřadu a odchází do ciziny, politické strany jsou rozpuštěny a utvořena jedna tak zvaná Národní jednota. Přichází 15. březen 1939, kdy nás Němci okupovali a utvořili Protektorát Čech a Moravy. Slovensko zůstalo samostatné. Na to je utvořena nová politická strana Národní souručenství a vedle toho ještě fašistická strana tak zvaná Vlajka. Nyní nastává pro český národ hrozné utrpení. Dne 1. září 1939, kdy nás Němci okupovali se rozzuřila strašlivá válka jakou zem ještě nezažila. Čeští vlastenci prchali do ciziny, aby tam hledali pomoc pro národ. A ti vlastenci, kteří zůstali doma byli gestapáky uvržení do koncentračních táborů. Podrobnosti o tom všem řádění německých nacistů jsou zapsány na věčné časy a budou ostudou kulturního německého národa.

 

Přišel 5. květen 1945 - povstání českého lidu v Praze i na venkově a tím sražena brutální nacistická okupace a vrácena nám zase dočasně ztracená svoboda Československa. Nová vláda byla utvořena na základě ujednání v Moskvě a v Košicích jen z těchto politických stran : Čsl. strana lidová, Soc. demokratická, Národně sociální a Komunistická, bývalá strana republikánská (Agrární) živnostenská, Národně demokratická a jiné menší strany byly zrušeny, protože nadržovaly německé straně henleinovců, kteří nás v roce 1938 - 1939 rozvrátili. Hitler se dostal k moci pomocí demokracie. Všichni v Německu s ním souhlasili, ale pak, když viděli kam to spěje, bylo již pozdě, když říkali jeho soukmenovci, aby Hitler padl aby Německo zvítězilo. V roce 1938 Němci na sjezdu ve Vraclavi volali: “Vůdče zachraň nás před Čechoslováky, vezmi nás v ochranu, neb my chceme domů !“ Nyní se jim přání vyplnilo, že byli všichni odsunuti zpět do říše.

 

Po válce byl v Záměli ustanoven Revoluční národní výbor a dne 5. července 1945 se konaly řádné volby do Místního národního výboru ze všech tehdy uznaných politických stran. Volby 26. května 1946 už daleko převyšovaly hlasy komunistů a rok 1948 definitivně nastartoval další vývoj v naší vlasti.