Azylový dům pro mladé

31.03.2021

leták zde  Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

jelikož nám doba stále příliš nepřeje, abychom Vám více mohli přiblížit naši službu, 

obracíme se na Vás alespoň touto cestou. Již v minulých letech jsme s některými 

z Vás navázali kontakt a byli bychom vděční za vzájemnou spolupráci i v budoucnu.  

 

Transformace Domu na půli cesty na Azylový dům přinesla nové možnosti pomoci širšímu 

okruhu mladých lidí, kteří se ocitají v nelehké životní situaci a končí na ulici. Spousta mladých lidí není stále připravena na to, aby mohla bydlet samostatně, uplatnit se na trhu práce, dokončit si vzdělání nebo se orientovat v další životní etapě.  

 

Budou-li Vaši klienti potřebovat podporu po odchodu z Vašeho zařízení, 

popřípadě víte-li o někom, kdo by naši službu potřeboval a byla by pro něho prospěšná, 

kontaktujte nás.

 

Na webových stránkách www.nachod.charita.cz jsou k dispozici Žádost o službu, 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti a další důležité informace o naší službě.  

 

V příloze Vám zasíláme informační leták.

Od 1. 1. 2020 je naše služba podporována z prostředků Evropského sociálního fondu, projekt služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI. 

 

Děkujeme Vám všem a přejeme hodně sil

 

Jana Hagarová

vedoucí zařízení

Dům na půli cesty, azylový dům pro mladé

Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod

Tel.: 777 322 633

IČ: 46524282, www.nachod.charita.cz