Základní kurz první pomoci od 8:30 hod.

28.08.2019

školící místnost OS ČČK Rychnov nad Kněžnou, Panská 79, Národní dům

cena: 550 Kč

Kurz je v rozsahu 4 vyučovacích hodin

Teoretická část (s využitím PowerPoint prezentace):

- správné a rychlé zhodnocení situace - jednoduché zásady první pomoci

- bezpečnost a postup při volání záchranné sluby

- základy první pomoci v případech bezprostředního ohrození života (tepenné krvácení, šokové stavy, bezvědomí, náhlá zástava oběhu, dušení atd.)

- cizí těleso v dýchacích cestách

- křečové stavy - epileptický záchvat, febrilní křeče

- úrazové a neúrazové stavy

 

Praktická část:

Nácvik kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních modelech

 

Během kurzu se teorie prolíná s praktickými kázkami a následným procvičováním nabytých zkušeností při modelových situacích za použití náležitých pomůcek. C9lem kurzu není předat co nejvíce teoretických informací, ale naučit Vás jednoduše zapamatovatelné zásady první pomoci, díky kterým se budete schopni orientovat c reálné situaci.

 

Tento kurz je určen i pro zaměstnance firem, kteří tím splní povinnost vyplývající ze zákoníku práce (§ 102 a 103). Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu!