neodkladné záležitosti!

18.03.2020

pondělí a středu :

dopoledne od 10:00 – 11:00 hod. a odpoledne 14:00 – 16:00 hod.

(Ostatní využívejte elektronická podání, popř. e-mailem: obeczamel@obeczamel.cz a na tel.: 494 546 211 starosta 724 183 256)

 

Platby za popelnice můžete provést na účet.

Částky zůstávají stejné jako vloni.

(Trvalý pobyt: 500,- Kč/osoba, rekreace: 500,- Kč, pes: 100,- Kč,

další psi: 150 Kč, nájem pozemku dle nájemní smlouvy)

Účet: 1240109309/0800 Česká spořitelna

Variabilní symbol: číslo popisné

Známky si vyzvednete dodatečně.

S firmou EKOLA je domluveno, že v dubnu budou vyvážet neoznačené popelnice.

 

letak zde