2011 Oslavy založení 100 let školy

18.11.2015


 

Celá akce byla velmi zdařilá díky spolupráci všech složek v obci, jednotlivců a příznivců školy. Ještě jednou bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoli na organizaci a hladkém průběhu akce podíleli.

 

Oslavy založení 100 let školy

Dne 18. června 2011 při příležitosti oslav založení 100 let školy probíhal na obou zahradách školy dětský den. S členkami sociálního a kulturního výboru jsme sestavily program pro děti včetně varianty pro deštivé počasí. Po zahájení a vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ byly připraveny tyto disciplíny: Ze sportovní oblasti házení na koš pod vedením Katky Jiskrové a Jakuba Kaplana, Hod na rozesmátého klauna usměrňovala Anička Teplá. Při malování na sádru, kdy sádrové odlitky různých tvarů připravila předem Míla Kaplanová, dohlížela a pomáhala při dokončení dětské fantazie Zuzka Jiskrová, Markéta Drobná a Andrea Matějusová.

Malování na krabice a jejich následné skládání sledovala Jana Kaplanová. Za své výkony děti dostaly malou sladkou odměnu. Ovšem největší úspěch a řadu čekajících zájemců měla kresba na obličej. Tam byl výsledek okamžitě vidět a kolem školy rázem pobíhalo mnoho pohádkových postaviček, kočiček, pavouků, atd. Na obličej malovala Pavla Novotná, Lenka a Roman Fulínovi. Jim patří náš dík, že se o svoje umění podělili s těmi nejmenšími.

Poděkování patří úplně všem, kteří se na zdárném průběhu odpoledne podíleli. Škoda jen, že vítr rozfoukával pomalované krabice a možná i trochu rozháněl rodiče s dětmi domů do tepla.

Sociální a kulturní výbor zajistil květiny pro bývalé ředitele a učitele, kytičku předávala současná paní ředitelka Jindra Müllerová.