2013 Den včelařů

18.11.2015


 

Rok 2013 nezačal pro včelaře dobře. Zimní počasí se svými obrovskými výkyvy v teplotách překročilo i loňský rok, který byl pro včely a vlastně pro celou přírodu nejhorším rokem současného století. Pro včelstva však není problém zima jako taková. Včely snášejí i více než třicetistupňové mrazy bez problémů. Potřebují však v únoru nebo hned v začátku března alespoň jeden den, kdy odpolední teplota stoupne nad 10 °C. TO jim totiž umožní vylétnout před úl a vyprázdnit svůj výkalový vak. Pokud takový den nenastane, včela musí kálet v úle. Výsledkem je onemocnění celého včelstva tak zvanou úplavicí, která nejčastěji končí úhynem všech včel. To se stalo letos. Z našich 437 včelstev, které jsme na podzim v organizaci zazimovali, se jich dožilo jara pouze 414.

                Opylování rostlin tím bylo výrazně omezeno. Nejen pro to, že asi 20 procent včel chybí, ale hlavně proto, že vše v přírodě stejně jako před rokem, vykvetlo naráz. Kolem 20. dubna kvetlo jen několik chudobek, na zahrádkách pár krokusů, čemeřic, lýkovců a petrklíčů a nic víc. Kvetení ovocných dřevin, lesního podrostu a luk proběhlo pak současně v několika málo dnech. Oslabená včelstva tak neměla šanci v tak krátkém časovém období opylení všech rostlin obstarat. Lze předpokládat, že sklizeň medu bude proto nízká. Staří včelaři, chovající včely několik desítek let, očekávají nejnižší výnosy za celé jejich působení.

                Včelaři chovají svá včelstva pro med a vosk, případně ještě pro propolis, pyl nebo včelí jed. Nejvýznamnější je však to, že včela je nezastupitelná pro přírodu jako takovou. Vždyť bez opylování rostlin včelami by nemohl další život a naší planetě existovat.

                Při svém na čas náročném koníčku si včelaři najdou i prostor na společné dění. Každoročně pořádáme zájezd na některou významnou včelařskou farmu nebo podnik či instituci. Letos to bude do včelařské školy v Nasavrkách, která jako jediná vychovává pro celou republiku odborníky. Navštívíme i nedaleký skanzen Veselý Kopec. Zájezd bude 8. června.

                Pravidelně každý rok také pořádáme ke konci včelařské sezony „Den včelařů“. Jde o setkání včelařských rodin v přírodě. Součástí tohoto odpoledne je i odborná přednáška některého z učitelů včelařství. Letošní termín je předběžně stanoven na 31. srpna. Ve spolupráci s obecním úřadem každoročně instalujeme od začátku května do konce září na potštejnském hradě výchovný prosklený úl se včelami. Návštěvníci tak dostávají možnost vidět bez jakéhokoliv rizika chování a práci včel v úle. Mají možnost rozlišit včelu dělnici od trubce. Uvidí i matku, která je v každém včelstvu pouze jedna. Děláme i řadu dalších akcí. Spolupracujeme při tom i se sousedními včelařskými organizacemi (Vamberk, Rychnov nad Kněžnou), snažíme se i o doplňování mladými včelaři.

                Naším dlouhodobým cílem je udržovat potřebné stavy včelstev tak, aby okolní příroda nebyla ochuzena o kteroukoliv svou rostlinnou součást. Snažíme se co nejvíce přispět k tomu, aby se okolí naší Záměle zkrásňovalo, aby naše obec byla hezká a čistá, plná zeleně a optimismu.

Výbor ZO ČSV