2014 Velikonoční výstava

18.11.2015


Novinový článek v Orlickém týdeníku.

 

Zima by mohla pro zahrádkáře být dobou lenošení a odpočinku. Je pravda, že nemusíme zalévat ani plet záhony, ale na velký odpočinek mnoho času není. Je třeba zakoupit semena, prověřit zásobu prostředků na ochranu rostlin, opravit nářadí a mnoho dalších prací, které nám usnadní pěstební sezonu.

Ale je také čas na bilancování a schůzky s přáteli z jiných společenských organizací. Velmi úzce spolupracujeme se včelaři a okrašlovacím spolkem. Rovněž je třeba myslet na naplánování naší činnosti, aby vše mělo svůj řád.

                V únoru jsme se zúčastnili degustace jablek v Častolovicích a její výsledky jsme dali našim členům i ostatním občanům na vědomí ve vývěsní skříňce.

                Zahrádkáři začali již začátkem roku plánovat výroční schůzi, která se konala dne 1. 3. 2014 v penzionu Orlice v Záměli. Zajistili jsme si vystoupení dětí ze základní školy v Potštejně a občerstvení.

Pozvali jsme zástupce obce Záměl a Potštejn a spřátelených společenských organizací. Naplánovali jsme besedu s panem Novohradským o pěstování a řezu ovocných dřevin. Rovněž jsme začali plánovat náš jarní výlet.

                Nyní tyto akce popořadě.

Výroční schůze se nám vydařila. Při velké účasti členstva a hostů z pozvaných organizací jsme zhodnotili celé minulé volební období a zvolili si na dalších pět let nový výbor organizace. Naše jednání navštívili starostové obce Potštejn a Záměl a nás těší, že spolupráce s obecními zastupitelstvy je na velmi dobré úrovni a že mají zájem o dění v naší organizaci. Zakončením schůze byla přednáška pana Novohradského z Doudleb nad Orlicí o řezu a ochraně stromků na našich zahradách.

                V týdnu po této schůzi jsme dovezli, dle objednávek našich členů, sadbové brambory. I letos se nám podařilo zajistit tuto sadbu za cenu výrazně nižší než v běžné obchodní síti. Z Jaroměře jsme dovezli výsevy begonií a již jsme se začali zabývat pěstování těchto květin pro letní výsadbu. Ve sklenících a za okny jsme vysévali a opatrovali květiny a další sadbu.

S obecním úřadem jsme uzavřeli smlouvu o osazování a údržbě záhonů, mís a truhlíků. A letos již poměrně brzo, hned začátkem března, jsme mohli začít s osazováním dojednaných ploch, truhlíků a mís. V dalším týdnu jsme se pustili do značně zanedbaného místa před cukrárnou, kde traviny prorostly původními půdopokryvnými rostlinami. Tyto porosty travin jsme zcela odstranili, znovu položili netkanou textilií a dosypali novou mulčovací kůru. Zbytek plochy jsme vypleli a zbavili nežádoucích náletových rostlin. A také jsme odstranili pozůstatky po neukázněných občanech a návštěvnících Potštejna, kteří si z tohoto místa někdy dělají odpadkový koš. Celkem jsme z tohoto místa odvezli 15 koleček drnu a nepořádku.

Rychle se blížil datum výstavy v Záměli. Tuto jsme poprvé realizovali v bývalém mlýně společně se včelaři a ženami z kurzů pečení medového pečiva, který vedly paní Dalecká Marie a Zavacká Kateřina. Vystavovali i další šikovní občané a to nejen z Potštejna a Záměle. Výstavě předcházelo mnoho hodin přípravných prací - úklid prostor mlýna. Dne 4. 4. 2014 jsme již dokončovali aranžování stolů a prostor starého mlýna. Na této velikonoční výstavě jsme vystavovali medové pečivo s velikonočními motivy, kraslice, velikonoční dekorace a různé výrobky šikovných rukou s námětem velikonoc. Byla zde ukázka pletení pomlázek a zdobení kraslic. Pro pokročilou roční dobu bylo možno zakoupit i sadbu květin a zeleniny. Velkým dílem přispěli k výstavě i děti základní školy v Záměli, kteří svými výtvarnými díly obohatily výstavu. Je třeba také poděkovat obecnímu úřadu v Záměli za podporu a pomoc. Výstava se dle ohlasů návštěvníků velmi vydařila a organizátoři jsou připraveni ji opakovat. Kniha návštěv z výstavy je plná zápisů dosvědčujících, že se akce povedla.

       Po pouti každoročně vyměňujeme osázení záhonů. Letos jsme vysadili 566 begónek ledovek, 100 lobelek 170 tařic a 400 afrikánů. Naše sadba byla použita k osázení ploch Na městečku a u základní školy. Střídáme se v péči o záhony a truhlíky. Zejména každodenní zálivka v době veder je pro mladé rostliny nezbytná.

Do dalších měsíců plánujeme další zájezd a pak podzimní výstavu v Častolovicích, které se zúčastňujeme již tradičně. Na začátek adventu plánujeme již druhou výstavu na zámku v Potštejně, která by měla zahájit adventní čas v Potštejně a Záměli.

                Tolik stručně o činnosti naší základní organizace. Jestli byste se chtěli na dění v naší organizaci podílet také, pak k nám máte dveře otevřené. Staňte se i Vy zahrádkářem nejen na své zahrádce.

Sepsal předseda základní organizace Kubalík Zdeněk