2015 Velikonoční výstava

18.11.2015


 

V areálu bývalého mlýna v Záměli se ve dnech 21. a 22. března 2015 konal již druhý ročník velikonoční výstavy, kterou pro Vás připravily dvě organizace - Český svaz zahrádkářů Potštejn společně s Českým svazem včelařů v Záměli.

Výstava byla zahájena vystoupením dětí ze školy v Záměli, které předvedly krátké pásmo, následoval proslov předsedy včelařů pana Miroslava Mencla a starosty obce Záměl Josefa Novotného.

                V prostorách byly ke vzhlédnutí krásné výrobky z perníků, kraslice, paličkované motivy, nádherné pomlázky a také krásná výzdoba oken a výrobky dětí ze zámělské školy. Výstava byla doplněna aranžmá květin připomínající jaro. Venku před vchodem se v ohrádce tulila jehňátka, která se nejvíce líbila dětem. Včelaři vytvořili pěknou včelařskou výstavu v malé místnosti, kde byla zároveň malá cukrárnička . V cukerničce se pod vedením pana Zdeňka Kubalíka nabízelo občerstvení a cukroví, které napekly ženy.

                Úžasné je, jací jsou v obou obcích Záměl a Potštejn šikovní lidé, co dokážou vytvořit. Na této akci panovala velice příjemná atmosféra. Týden po ukončení výstavy zněly velice kladné ohlasy.

                Tato výstava by se nemohla uskutečnit bez podpory obce Záměl, která nám poskytla prostory v bývalém areálu mlýna. Tímto bychom chtěli vřele poděkovat pracovníkům obce Záměl, vystavovatelům, , hasičům a všem, kteří nám pomáhali s přípravou výstavy. Dále srdečně děkujeme zahajovatelům výstavy, především za hezké vystoupení dětí a vystavovatelům přejeme hodně tvořivé práce. Věříme, že se za rok opět setkáme na třetí velikonoční výstavě.

 R. Krupičková