2017 Činnost základní organizace

16.08.2021


Naše organizace čítá 50 členů z obcí Potštejn a Záměl. Přestože více než polovina členů je již za sedmdesátkou svého života, snažíme se být aktivním spolkem. Aktivním pro obec a především pro naše členy.

Naší hlavní aktivitou pro obec je vysazování a péče o květinovou výsadbu v obci. Staráme se o záhony u bysty prezidenta Masaryka, záhon růží u pivovaru, truhlíky na mostě a prostranství před cukrárnou a obecním úřadem. S obecními úřady velmi dobře spolupracujeme a těší nás jejich podpora.

 

Pro naše členy pouze neplánujeme, ale organizujeme pravidelně na jaře a na podzim výlety. Letos jsme navštívili na jaře hrad Pernštejn a poutní kostel Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou. Tam jsme se podívali i na modelové kolejiště a velké sochy v přírodě od sochaře Olšiaka. Podzimní výlet byl na pohádkový hrad Bouzov, Mladečské jeskyně a arboretum Bílá Lhota.

 

Pro naše členy je jízdné vždy o 100,- Kč nižší než pro nečleny. Další výhodou členství v našem spolku je zajišťování sadbových brambor s dovážkou až do domu za cenu výrazně nižší než v obchodě. V letošním roce jsme členům nabídli nalení 5 kg za cenu o 25,- kč nižší než by je pořídili na trhu. Výroční schůzi vždy obohacujeme vystoupením dětí místní školy, zajímavou přednáškou nebo vystoupením lidí se zajímavým příběhem.

 

Již tradičně pořádáme vlastní výstavy společně se včelaři a základní školou v Potštejně a Záměli. Velikonoční výstavu ve mlýně v Záměli a adventní výstavu  v Potštejně. Medocukrové pečivo, paličkované a háčkované ozdoby, různé ruční výrobky a výrobky dětí si již získaly věhlas a výstavy jsou bohatě navštěvovány. Návštěvní kniha výstav svědčí o šíření dobrého jména poměrně do značné vzdálenosti od našich obcí. Je možné vysledovat, že se lidé zdaleka a opakovaně sjíždějí, aby viděli, co vystavujeme.

Trvale se zúčastňujeme oblastní výstavy v Častolovicích, kde se snažíme reprezentovat obec a činnost našeho spolku. Naše expozice je vždy vkusně naaranžovaná a líbivá. V roce 2015 bylo foto naší expozice uveřejněno v zahrádkáři.

Spolupracujeme s ostatními spolky v obci. Nejužší spolupráce je zatím s Okrašlovacím spolkem, kterému dodáváme zdarma macešky a letničky k osazování záhonů u kašny na Městečku a se včelaři, se kterými spolupořádáme velikonoční a adventní výstavy. Tolik stručně o naší činnosti Jestli byste se chtěli na dění v naší organizaci podílet také, pak k nám máte dveře otevřené. Staňte se i Vy zahrádkářem nejen na své zahrádce.

 

Sepsal předseda základní organizace zahrádkářů Kubalík Zdeněk