2016 Činnost základní organizace

16.08.2021


Rok 2015 začal mírnou zimou a tím i časem odpočinku zahrádkářů před nadcházející sezonou. Tento klid je ale jen zdánlivý. Přicházející pěstební sezona vyžaduje pečlivou přípravu nářadí, pomůcek, hnojiv, semen a také nově nabrané síly. Ve výboru naší ZO se již plánuje výroční členská schůze, velikonoční výstava a také  tradiční jarní výlet. Termíny VČS a výstavy jsou určeny již na lednové schůzi výboru. Je uvažováno o několika typech na výlet tak, aby na výroční schůzi jsme mohli členům předložit trasu a cíle výletu.

 

V měsíci únoru jsme se zúčastnili v počtu 4 členů naší organizace degustace jablek v Častolovicích. Výsledky degustace jsme předložili členům na VŠ. Našim členům jsme zajistili za velmi výhodnou cenu sadbu raných brambor. Cena byla i s dovozem o 30,- Kč nižší než v běžném obchodě. Marže obchodníků je vskutku nemravná a netýká se jen tohoto zboží. S Obecním úřadem byla dojednána smlouva o osázení a údržbě záhonů, truhlíků a mís. Byla završena práce na vyhotovení dokumentů dle nového občanského zákoníku – registračních listů a spojené administrativ.

 

Březen začal předčasné teplé jaro a pro nás již nastal čas dovést z Jaroměře od firmy Černý výsevy begonek a lobelek.  Dovezeny byly též mladé rostliny surfinií od firmy Cinke. Již začal zahradnický rok. Nejdříve bylo ale nutno zhodnotit uplynulý rok 2014. Stalo se tak dne 7. března v restauraci Pod Lipami. Naše jednání zahájily děti ZŠ Potštejn s hezkým a dojemným pásmem básniček a písniček.Za poměrně vysoké účasti členů jsme zhodnotili uplynulý rok. Byly předneseny zprávy o činnosti, zpráva o hospodaření pokladny a zpráva kontrolní skupiny.

 

Hostem našeho jednání byli starostové obcí Potštejn a Záměl a nás jejich zájem o dění v naší organizaci těší. Jako hosté se zúčastnili zástupci dalších organizací z obce. Jednání se zúčastnil i předseda Územní rady z Rychnova přítel Helmich. Ten také předal našemu členovi Jindřichu Vanickému ocenění, udělené na náš návrh republikovou radou, – svazové ocenění - bronzovou medaili za zásluhy o ČZS. Organizace udělila ocenění – čestné uznání za obětavou práci pro organizaci zapisovatelce př. Šrámkové Janě. Přijali jsme tři nové členy – př. Jerhotovou Jitku , př. Hrubou – Martincovou Michaelu a př. Kuličkovou Kateřinu. Schůzi jsme tradičně uzavřeli přednáškou, tentokrát na téma zakládání a údržba zahrad. Účastníci schůze obdrželi občerstvení a s nadcházejícím večerem se nechtělo ani jít domů. Schůze se nám vydařila. Naši zástupci navštívili výroční schůze spřátelených organizací – včelařů, myslivců a okrašlovacího spolku.

Ve dnech 21 – 22. 3. 2015 se konala již druhá společná Velikonoční výstava, kterou pořádáme spolu se včelaři, školou a ostatními příznivci ve mlýně v Záměli. Výstava byla velmi dobře připravena a ohlasy na ní, včetně zápisů do knihy návštěv svědčí o tom, že se lidem naše snažení líbí. Výstavu zahájily děti základní školy v Záměli a bylo to velice hezké vystoupení. Od obecního úřadu v Záměli máme plnou podporu a velmi si toho ceníme.

 

Pokračující teplé časné jaro nám dovolilo osázet záhony, truhlíky a mísy maceškami. Tyto květiny jsme udržovali až do Potštejnské pouti. Už péče o tyto poměrně nenáročné květiny byla náročnější – nastupoval velmi teplý a hlavně suchý rok.

V měsíci dubnu jsme naplánovali výlet do musea cestovatele Holuba v Holicích, odkud jsme pokračovali do Pardubic na projížďku po Labi na parníku Arnošt z Pardubic. Velmi hezká projížďka pod Kunětickou Horu a zpět za slunného vlahého jarního dne s obědem na lodi naladila účastníky zájezdu velmi pozitivně. Po návratu do kotviště v Pardubicích jsme dojeli autobusem zpět pod Kuňku a prohlédli si hrad a v podhradí se občerstvili. Dalším cílem byla perníková chaloupka s expozicí o historii výroby perníku v Pardubicích. Prohlídka byla s průvodním slovem a velice humorně laděná. Posledním zastavením byla návštěva kovárny, kde jsme zhlédli expozici výroby nožů kováním z jednotlivých plátů oceli s průvodním slovem a názornými ukázkami. Zájezd jsme zakončili večeří v Roubence v Týništi nad Orlicí

 

Zájezd byl účastníky velmi kladně hodnocen a vedoucí a duše zájezdu Jindra Vanický sklidil na závěr vřelý potlesk za jeho organizaci.

Po pouti jsme dali do pořádku záhony a vysázeli jsme letničky. Poprvé jsme na záhony u bysty presidenta Masaryka zvolili osázení květinami ve státních barvách – červené a bílé begonky doplněné modrými lobelkami. Výsledek byl velice hezký a lahodil oku. Do truhlíků a na mísy jsme sesadili směs květin – begonky, surfinie, afrikány, impatiens a lobelky. Malé mísy u bysty presidenta Masaryka jsme osadili převislými begoniemi.Velmi teplý rok přál květům ale ne květinám. Téměř každý den jsme museli zalévat. Služby na zalévání jsme si dělili po týdnu.

 

Udržení výsadeb při životě bylo velmi náročné – zejména donáška vody z náhonu byla pro naše členky namáhavá. S obecním úřadem jsme dojednali na letošní rok nainstalování nádoby na vodu do prostoru za živý plot, čímž ubudou schody k náhonu a těžké nabírání konví.

 

S blížícím se koncem léta jsme naplánovali na začátek září další výlet a to na Hospital Kuks s prohlídkou a obědem v blízkém Šporkově mlýně. Pokračovali jsme na Braunův betlém, kde jsme dostali zasvěcenou průvodkyni Dr. Tomášovou Kristínu. Po prohlídce betléma a příjemné procházce lesem jsme odjeli do Hradec Králové na večeři do restaurace U Dvora. Zde jsme se posilnili na další nezapomenutelný zážitek – hvězdárnu. Program v této nově zrekonstruované hvězdárně byl fascinující a velmi realistický. Zájezd byl opět velmi dobře hodnocen.

V září jsme začali s přípravou výstavy v Častolovicích. K vystavování bylo hezky vyzrálé a vybarvené ovoce. Suchý rok nepřál plísním a houbovým onemocněním ovoce. Horší to bylo s živými květinami na aranžování. Příliš teplý podzim a sucho se podepsaly na trvalkách tak, že jsme těžko sháněli něco na doplnění naší expozice. Výstava trvala tentokrát čtyři dny. Doufáme, že se naše výstavka návštěvníkům líbila. Přítelkyně Krupičková Růžena soutěžila s miskou ovoce a zeleniny. Na prvních místech se umístili aranžérské kreace, které podle našeho soudu nereprezentují výpěstky vlastní zahrádky a naší tradiční zeleniny a ovoce, ale spíš by mohly být reklamou na sortiment obchodních domů. Faktem je, že fotografie  misky př. Krupičkové se nakonec objevila jako miska ovoce a zeleniny ve svazovém časopise Zahrádkář v článku pojednávajícím o zahrádkářské výstavě.

Organizátory výstavy v Častolovicích jsme byli přizvání do domu zahrádkářů v Častolovicích na zhodnocení výstavy a na výměnu názorů na její organizaci. Tohoto setkání se zúčastnili čtyři zástupci výboru ZO.

Zdenek Kubalík