Ze zpravodaje 3-4/2013

16.11.2015


ze zpravodaje:

O prázdninách proběhl nákup nových knih, kde byl upřednostněn i nákup dětských knih z projektu čtení pomáhá. Do tohoto projektu se zapojily i školy z našeho okolí a tituly z tohoto webu doporučují učitelé svým žákům.

              V polovině prázdnin byly vráceny knihy do Kostelce a opět zapůjčeno dalších 50 ks knih. Na podzim došlo k výpůjčce dalších 100 knih. Celkem za celý rok bylo vypůjčeno 250ks knih. Pokud máte zájem o čtení, navštivte knihovnu a určitě budete spokojeni.

              Na pondělní vyrábění chodí maximalní počet dětí, protože v knihovně jsme omezeni prostorem kolem stolu, kam se vejde max. 10 židlí. První proběhlo po prázdninách 16. 9. 2013, kde jsme lepili zvířátka z listí. Přírodninám jsme se věnovali i v následujícím měsíci: zmenšenou zahrádkou, kaštanová zvířátka, kukuřičné panenky, zkoušeli jsme papírového draka. Dva žáci zkusili létacího s vyvážením, ale většině stačil dekorační. Při výrobě masky na Halloween a taštičky na dobroty jsme zjistili, že stříhání a ohýbání papíru podle předlohy je pro prvňáčky obtížné. Další tvorba byla o základních dovednostech ve stříhání papíru - jemná motorika, aby naše výrobky byly

vzhledově pěknější a děti se nemusely za svoje výrobky stydět. Naopak byly pyšné, co ukazují svým rodičům, kteří nedostatky přehlíží. Zřejmě to chce čas, aby si děti s vystřihováním poradily samostatně.

V blížícím se období Mikuláše děti mnohem více zaváděly diskuze nad existenci čertů a kde žijí a proč přicházejí, když je venku tma. Zda se před čertem nechá schovat pod postelí a nebo pod stolem. V předvánočním čase jsme se věnovali tvorbě čertů, Mikulášů a andělů, kteří se usadili i na okně v knihovně. Stihli jsme napsat Ježíškovi a toužebně očekáváme odpověď. Čekají nás výrobky s vánoční tematikou v podobě vánočních ozdob. 

              Od 7. 10. 2013 jsme zavedli pravidelná společná čtení. Některé děti zůstávají na čtení Ferdy Mravence, které probíhá v půlhodince po vyrábění. Někdy se stane, že ti pomalejší při čtení dodělávají svoje výrobky. V tomto případě se už dvakrát čtení ujali dorostenci Kuba s Janou a střídavě pročítali další kapitoly mladším dětem, abychom se dověděli, co sympatický mravenec prožije. 

              Od pondělí 30. 9. do pátku 6. 10. 2013  se konal 17. ročník celostátní akce na podporu četby nebo-li Týden knihoven.  Do knihovny v Záměli dne   2. 10. 2013 přišel pozvaný pan Josef Lukášek. Sešli jsme se s menší účastí, protože některé připravené židle zůstaly neobsazené. Přesto vyprávění bylo komorní a jako vždy poutavé.  Pan Lukášek byl přemluven dětmi ke čtení některých pohádek. Líbil se mi výrok jednoho chlapce, který přesvědčoval ke čtení  pohádek:  „Pane Lukášek, Vy to čtete tak poutavě, že pohádky ve Vašem podání úplně ožívají“.

              Stále častěji se setkáváme s dotazy na elektronické knihy v knihovnách. Tuto e-knihovnu vytváří od roku 2009 Městská knihovna v Praze. Všechny elektronické knihy jsou nabízeny zdarma ke stažení a to v několika různých formátech vhodných pro čtení v počítači, ve čtečce nebo v některých typech mobilních telefonu (označení chytré mobilní telefony). V digitální podobě jsou vystaveny regionální knihy vydané před rokem 1900. Jsou to tzv. volná díla, na která se již nevztahují autorská práva.

              Cizojazyčné knihy můžete vyhledávat v databázi EBSCOhost - e-Book Collection. Dají se číst online nebo si je můžete stáhnout na svá mobilní zařízení. Předem si založte bezplatný účet v My EBSCOhost.

Pokud nemáte vlastní elektronickou čtečku knih lze si ji vypůjčit ve studijní vědecké knihovně v Hradci Králové. Čtečky jsou půjčovány registrovaným čtenářům domů s výpůjční lhůtou 1 měsíc. Při vypůjčení čtečky je nutno složit kauci (jistinu) ve výši 1000,- Kč. Při vrácení čtečky je jistina vydána zpět. V případě poškození čtečky nebo nevrácení jejího příslušenství bude jistina započtena proti vzniklé škodě. Při půjčování čtečky je s každým uživatelem uzavřena smlouva o výpůjčce, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky.

Přeji pěkné a v klidu prožité vánoční svátky a hodně zdraví do příštího roku.

Za knihovnu Pavlína Pleslová