Ze zpravodaje 3/2004

18.05.2020


Během jara v knihovně proběhlo několik soutěží. Těší nás, že i v této uspěchané době si najdete čas zúčastňovat se různých soutěží. Po výrobě záložek do knihy jsme v období velikonoc měli soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko. Sešlo se několik vajíček, které jste mohli shlédnout v okně knihovny. Ve středu 28.3.04 p. Peterková vybrala vítěze soutěže ve dvou

věkových kategoriích. Výherce si mohl vybrat cenu – knihu. Ve věku 0-6 let vyhrálo vajíčko barvené olejovými barvami, kde vyhrál David Plesl a vybral si knihu Dětský ilustrovaný atlas světa od Daniela Deluca. Ve věkové kategorií 6 – 15 let vyhrálo vajíčko zdobené slámou od Jitky Hlaváčkové, která si vybrala knihu Kam plaveš Gastone od Voldřichové M.

V květnu proběhla soutěž literární, kde se ze soutěžících stali básníci. Mysleli jsme i na soutěžící, kteří psát neumějí a těm jsme vyhlásili soutěž výtvarnou, pojmenovali jsme ji „namaluj jaro“. Dne 28. 5. 04 v obecní knihovně proběhla výstava básní a obrázků , které byly předvedeny veřejnosti. Dokonce zde byly obrázky ve velikosti plakátů, na kterých se podílelo více autorů. Návštěvníci knihovny provedli vyhodnocení děl. Nejvíce se líbila společná díla, proto kniha za kategorií 0-6 let byla přidělena kniha Můj barevný atlas zvířat do mateřské školky v Záměli. Za kategorií 6 – 15 let byla věnována kniha Literatura v kostce škole. Ředitelka školy nám řekla, že tato odborná kniha bude využívána při výuce a že je umístěna ve třídě, kde jsou knihy přístupné všem žákům. V dopoledních hodinách do knihovny přišli děti ze školky prohlédnout si knihy a obrázky jak své , tak i od starších kamarádů. Prohlédli si knihy, které jsou v knihovně k půjčení a snad se i oni jednou stanou čtenáři.

V červnu se mohla pro děti stát motivací jednička z českého jazyka, za kterou mohly využít službu a zadarmo jít na internet.  Byla to taková malá odměna za celoroční snahu ve škole.

Blíží se nám prázdniny a s nimi další soutěž, lépe řečeno fotosoutěž na téma "NEJHEZČÍ SNÍMEK Z PRÁZDNIN" Určitě přes prázdniny zažijete mnoho zážitků, radosti a nezapomenutelných chvil. Proto, abychom na mnohé chvíle nezapomněli tak nosíme při sobě fotoaparát. S nápadem zachycení obrazu z prázdnin přichází tato foto soutěž. Na základě shromážděných fotografií na začátku podzimu připravíme výstavu z těchto fotografií a při této výstavě se bude moci každý příchozí do knihovny vyjádřit k fotografiím, které ho tzv. osloví. Jednotlivým fotkám přidělí body a ten, kdo dosáhne nejvíce bodů se stane majitelem pěkné knihy.                           .             
Tak ještě několik upřesňujících informací: 
Fotografie můžete do Obecní knihovny v Záměli nosit do 30. 9. 2004. Poté fotografie vystavíme v prostorách knihovny na 27 dní. Snad to bude dostačující doba na jejich shlédnutí. Dne 27. 10. 2004 v 17.00 hod. proběhne vyhodnocení nejhezčí nebo lépe řečeno nejvíce obodovaného díla. Po tomto datu si budete moct fotografie opět vyzvednout a vrátit si je do svého fotoalba.. Těšíme se na Vaše nápady. Přejeme všem dětem pěkné prázdniny a rodičům odpočinkovou dovolenou.

Čtenáři zaznamenali, že v naší knihovně přibyly knihy. Jedná se o 158 knih z knihovny v Kostelci nad Orlicí, které nám byly zapůjčeny z důvodu probíhající revize. Jsou to všechno nové knihy, tak že věřím, že si i náročný čtenář vybere knihu na prázdniny. Revizi v naší knihovně provádějí pracovnice z Kostelecké knihovny, kterým za jejich práci jim děkujeme. 

Do naší knihovny zavítali i někteří chalupáři a děti z prázdnin. Z toho důvodu bylo zavedeno jednorázové vypůjčení knih a to za 10 Kč za max. zapůjčený 3 ks knih. V případě pravidelného navštěvování knihovny přes prázdniny činí poplatek 30,- Kč/osobu.  Zde již není omezen počet knih.

Přes letní prázdniny jsme nechali knihovnu otevřenou prozatím ve stávajícím čase. Pokud by do knihovny ve večerních hodinách nikdo nechodil, lze upravit otevírací dobu 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00 hod. Za knihovnu Pavlína Pleslová