S knížkou do života (Bookstart)

01.11.2021


Rodiče/rodiny s dětmi od narození do šesti let.

Věnovat jim od nejútlejšího věku svůj čas a strávit jej společně nad knihou); poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči atd., orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti.